Standardowa grafika
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ulotka geologiczna nr 1

Ulotka zaprojektowana podczas tworzenia dokumentacji Geoparku Krajowego Góra Św. Anny - zawiera:

- przekrój geologiczny przez Górę św. Anny

- geostanowiska w dawnym kamieniołomie nefelinitów

- trasę ścieżki edukacyjnej i geostanowiska Geoparku Góra Św. Anny

format A4 składana na 3

JPEG